BİR ÇATININ DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI NEREDEN ANLAŞILIR?